stage / screen +

Име:               Марина Димитрова Червенкова

 

Образование:

 

2009 - 2011    Национална  художествена академия ,гр. София

                                Магистърска степен, специалност  "Сценография 

                               за Кино и Телевизия"

 

2005-2009      Национална художествена академия, гр. София

                      Бакалавърска степен, специалност „Сценография“
 

 2004                Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

                                Специалност „Живопис“

 

1992- 2004     СОУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново

                                 паралелка „Изобразително изкуство“


Проекти, изложби:

 

2011

       Театър:

 •  „Посещение при бащата“- пиеса ,театър Сфумато

 

   Рекламни и видео клипове:

 •  Клип „Превенция сива икономика“

 

 • Клип на Хонг Конг  към песента " Шменти Капели" OST на филма " Шменти Капели" 
 • Клип на група ПИФ - " Оставам тук" 

2010  

 • Номер 1000 - филм на Людмил Лазаров
 • Клипове за кампанията "SOS- Спаси образованието сега"

       Късометражни филми съвместно с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

      

2009

 • Месо“ - дипломна работа на София Стойчева,

          специализант в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

 • Дипломна работа -проект за екранизация на пиесата

         „Слугините“ от Жан Жьоне

 • Преображението“ - по мотиви от едноименния разказ на Франц Кафка

2008

 • Гарванът“- екранизация по едноименната поема на

            Едгар Алан По

 • Реклама на Converse

 • Последният суперзлодей“ - по мотиви от комикса "Wanted"


2008              Участие в сценографска изложба на фестивал „Златният

делфин“ град Варна

 

 2007           Участие в Пражкото квадрианале по сценография

 

Специализации :


 април- юли    В Кардиф, Уелс по програмата Socrates/ Erasmus

2007               за участие в проектиране, изработване и представяне

                                 на куклено представление „Stranger Tales”

 

Лични умения:

Английски език

                      четене много добре

                                 писане много добре

                                 разговор отлично

 

Работя с :          Adobe Photoshop 

                         Adobe Premiere 

                         Sony Vegas 

                         MS Word 

                         OpenOffice

                         Combustion 

                         Internet                                                       Marina Chervenkova

 

Education:


2009- 2011    National Academy of Arts , Sofia

                        Master 's degree, majoring in Set Design 

2005-2009     National Academy of Arts , Sofia
                        Bachelor 's degree, majoring in Scenography

2004               Veliko Tarnovo University "St. St. Cyril and Methodius" ,
                        majoring Painting

1992 - 2004  "Emilian Stanev" high school Veliko Tarnovo ,
                         class "Fine Art"

 

Projects , exhibitions:

 

2011

                     - “Shmenti Capelli” video , OST “Shmenti Capelli”

                     - “Stay here” - PIF- video

 

2008-2011    Short films accomplished with students of National Academy   of Theater  

                       and Film arts and New Bulgarian university (NBU)  

                         (listed in application 1)

2008               Participation in scenography exhibition on Puppet Festival

                       "Golden Dolphin" , city of Varna

2007               Participation in Prague Design Quadrinnale

 

Specialization:

 

April 14-14 July    In Cardiff, Wales program Socrates / Erasmus
    2007                 for participation in the design, production and  

                             presentation Puppet performance of "Stranger Tales"      

 

 Personal skills:

                           Adaptive and fast learning

English Language
       
                            Reading   very well

                            Writing     well
                            Speaking very well

I work with:         Adobe Photoshop,

                            Adobe Premiere,

                            Sony Vegas,

                             MS Word ,OpenOffice,

                             Internet

 Application 1

 

 

Short films :


2011

- “Tales “ - in production , thesis for master degree

 

2010

- “Fish”- Thesis of Sasho Nedelkovski , NBU

- “Number 1000”- Thesis of Ludmil Lazarov , NBU

- “SOS “ video clips , made for the campaign “Save the education now”

 

2009

 

- "Meat" - Thesis of Sofia Stoycheva, specializing at NATFA

- "
Maids" a play by Jean Jeunet - adaptation project, thesis

- "
Metamorphoses " - on the grounds of the eponymous story by Franz Kafka

 

 2008


- "The Raven" - adaptation of the eponymous poem by Edgar Allan Po

- Advertise on Converse

- "The Last Super villain "- on grounds of comics "Wanted"